Poradnik - MiMAS Technik


PORADNIK

- kolejność podawania wymiarów

Przy podawaniu wymiarów opakowań posługujemy się określoną kolejnością.
Wymiary ZAWSZE podawane są w kolejności dł. x szer. x wys. Najpierw podajemy wymiary podstawy opakowania
tj. długość i szerokość, na koniec podajemy jego wysokość. Jest to bardzo istotne, ponieważ opakowanie o tej samej kubaturze
może mieć zupełnie inną cenę przy innej konfiguracji tych samych wymiarów.

Przykładowo opakowanie:
700x200x600 – to 1,49 m2 tektury
700x600x200 – to 2,17 m2 tektury


- gramatury, ECT, wytrzymałość tektury

Ze względu na spore różnice w technologii pomiędzy producentami tektur coraz rzadziej stosuje się parametr
gramatury jako wyznacznika wytrzymałości tektury. Bardziej miarodajnym wskaźnikiem jest ECT, czyli wytrzymałość
arkusza danej tektury na zgniatanie pionowe podawana w kN. Tektura o tej samej gramaturze może mieć zupełnie inne ECT,
i tak np. tektura 5 – warstwowa z fabryki posługującej się starszą technologią przy gramaturze 590 g/m2 będzie miała
ECT na poziomie 5,2 kN – 6,0 kN zależnie od użytych składów papierów, podczas gdy ta sama tektura o gramaturze 590 g/m2 z nowoczesnej linii będzie miała ten parametr na poziomie 7,2 kN.


- dobór odpowiedniego surowca, BCT, wytrzymałość opakowania

Do wykonania opakowań możemy użyć całej gamy różnych surowców, różniących się budową, składem oraz jakością.
Dobór odpowiedniego surowca będzie miał kluczowe znaczenie dla wytrzymałości oraz ceny opakowania.
Przy dokonywaniu wyboru surowca można pomóc sobie wyliczając tzw. BCT, czyli wytrzymałość opakowania na zgniatanie
pionowe. Jest to szczególnie pomocne kiedy wiemy że opakowanie będzie piętrowane. Po wyliczeniu teoretycznego BCT możemy określić zakres obciążenia jakie opakowanie powinno wytrzymać. Należy pamiętać że wyliczenie jest teoretyczne, zakłada nie uszkodzone opakowanie,  równomierny nacisk na całej powierzchni opakowania. Wzór nie bierze także pod uwagę wysokości opakowania. Należy też pamiętać że tektura jest bardzo higroskopijna i na wytrzymałość opakowania bardzo duży wpływ ma wilgotność pomieszczenia w którym opakowania są składowane. Przesuszone opakowania pękają, natomiast zbyt wilgotne tracą sztywność.

Parametr BCT wyliczamy wg wzoru – (5,87 * pierwiastek kwadratowy (obwód podstawy opakowania * grubość tektury)
* ECT)

BCT – wytrzymałość pudła (kg)
Obwód podstawy opakowania – (2*długość + 2*szerokość) (mm)
Grubość tektury w mm – B – 3mm, C – 4mm, BE – 4,5-5 mm, BC – ok 6,5-7 mm
ECT – wytrzymałość tektury w kN/m
Współczynnik bezpieczeństwa – liczba w zakresie 3-5 zależna subiektywnie od warunków składowania

Czyli np. opakowanie 300x200x100 wykonane z tektury o fali B o wytrzymałości 3,80 kN/m liczymy jak poniżej

BCT = 5,87 * pierwiastek kwadratowy ((2*300 + 2*200)*3)*3,8 = 1221,75 N

Przeliczamy na kg – 1221,75 N / 9,80655 kg/N  = 124,59 kg

Otrzymany wynik dzielimy przez współczynnik bezpieczeństwa (3-5) i otrzymujemy zakres – 24,92 - 41,33 kg

Jeśli w opakowaniu przykładowo jest 5kg, wiemy że opakowanie o tych parametrach wytrzyma na pewno
piętrowanie w 6 warstw do góry, a w sprzyjających warunkach nawet w 9 warstw.

 

Rodzaje i podział tektur falistych

Tektury dzielą się ze względu na kolor, liczbę warstw, oraz rodzaj fali.

Ze względu na kolor tektury dzielą się na surowiec w kolorze naturalnym, jednostronnie – bielonym, oraz obustronnie bielonym.
Ze względu na liczbę warstw dzielą się na tektury 2,3,4,5,7 warstwowe.
Ze względu na rodzaj fali – najczęściej występujące fale to B,C,E, oraz ich kombinacje - BC, BE. Różnią się one wysokością
i gęstością fal.

Tektury 2 warstwowe występujące głównie w postaci nawiniętej w rolki. Dobrze sprawdzają się przy zabezpieczaniu produktów które mają nieregularne kształty. Można stosować ją jako zamiennik folii bąbelkowej. Dobrze sprawdza się także przy zabezpieczaniu płyt meblowych.

Tektury 3 warstwowe o falach B,C,E w różnych gramaturach. Jest to podstawowy rodzaj tektury sprawdzający się przy
produkcji opakowań o średniej i małej wielkości. Patrząc na przekrój tektury 3-warstwowej zobaczymy warstwę papieru, falę, oraz kolejną warstwę papieru.

Tektura 4 warstwowa, jest to to tektura z widoczną na zewnątrz falą, sprawdza się przy produkcji opakowań ozdobnych,
np. na wino.

Tektura 5 warstwowa, to surowiec stosowany przy większych gabarytowo pudłach, lub jeśli wymagana jest większa
wytrzymałość opakowania. Patrząc na jej przekrój zobaczymy warstwę papieru, falę, warstwę papieru, kolejną falę, oraz kolejną warstwę papieru.

Tektura 7 warstwowa znajduje zastosowanie przy wielkogabarytowych opakowaniach wymagających bardzo dużej wytrzymałości.

 

Aby poznać szczegóły naszej oferty zadzwoń:+48 12 276 99 95, +48 12 276 99 99

..