KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że: • administratorem Twoich danych osobowych jest MiMAS Technik F.P.H. ul. Narutowicza 24, 32-020 Wieliczka, NIP: 6831003760 • podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zawartej między umowy (w formie elektronicznej, papierowej lub słownej) oraz Twoja zgoda. • będziemy przetwarzać Twoje dane przede wszystkim w celu realizacji umowy, a także przesłania ci naszych informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać ci informację o aktualnych zniżkach, promocjach… • Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w MiMAS Technik F.P.H. i nie będziemy udostępniać Twoich danych podmiotom trzecim nie związanym umową powierzenia danych, •Twoje dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej. • dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Ciebie z naszych usług oraz pięć lat po zakończeniu współpracy, chyba że wcześniej podejmiesz decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych, • masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO • w każdej chwili możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.