Rekrutacja

Aktualne oferty pracy

Pracownik produkcji – pomocnik

Pracownik produkcji – pomocnik Do głównych zadań na tym stanowisku należą: Obsługa prostych maszyn do produkcji opakowań kartonowych Prace pomocnicze na magazynie Klejenie opakowań kartonowych Pakowanie palet, paczek Nasze oczekiwania: Zdolności manualne Umiejętność pracy w zespole Zaangażowanie i sumienność w realizacji powierzonych zadań Mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji (nie wymagane) Aktualne uprawnienia do czytaj więcej...

Specjalista-operator maszyn do produkcji opakowań kartonowych

Specjalista- operator maszyn do produkcji opakowań kartonowych Nasze oczekiwania: Doświadczenie i umiejętności w produkcji opakowań kartonowych Znajomość obsługi maszyn do produkcji opakowań kartonowych Mile widziane uprawienia na wózek widłowy (nie wymagane) Umiejętność pracy w zespole Oferujemy: Praca w systemie dwuzmianowym od pon-pt. Umowę o pracę na pełen etat Wynagrodzenie zależne od umiejętności i doświadczenia – czytaj więcej...

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. („RODO„), zostałem/am poinformowany/a, że:

 • Administratorem moich danych osobowych jest Mirosław Staśko MIMAS TECHNIK Opakowania kartonowe, adres: Bodzanów 474, 32-020 Wieliczka, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 6831003760, REGON:350735880;
 • dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu umożliwienia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych obecnie i w przyszłości przez Administratora;
 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 1. w zakresie obecnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych – podjęcie przez działań na moje żądanie tj. rozpatrzenia mojej kandydatury w obecnie prowadzonych procesach rekrutacyjnych, przed ewentualnym zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w zakresie procesów rekrutacyjnych, które mogą być prowadzone w przyszłości – wyrażona przeze mnie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora takim jak dostawcy usług informatycznych, które Administrator wykorzystuje przy prowadzeniu rekrutacji oraz podmioty z którymi Administrator współpracuje przy prowadzeniu rekrutacji;
 • dane osobowe przetwarzane w celu umożliwienia udziału w procesach rekrutacyjnych są przechowywane przez okres rekrutacji i usuwane najpóźniej w ciągu 3 miesięcy po zakończonym procesie rekrutacyjnym, chyba że dana osoba wyraziła zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, wówczas są przechowywane przez okres na jaki została wyrażona zgoda;
 • przysługują mi następujące prawa:
 1. prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do przeniesienia danych osobowych;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych, jeśli przetwarzane są one w celu marketingu bezpośredniego;
 7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją, również w przypadku gdy dane są przetwarzane w innym celu niż marketing bezpośredni;
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mam również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • w celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej mogę skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres Mirosław Staśko MIMAS TECHNIK Opakowania kartonowe;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych.

Klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej* z RODO

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Mirosław Staśko Mimas Technik Firma Produkcyjno-Handlowa Producent Opakowań Kartonowych, adres: Bodzanów 474, 32-020 Wieliczka, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 6831003760, REGON:350735880, w celu umożliwienia udziału w bieżącym i przyszłych procesach rekrutacyjnych
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

______________________________________

podpis osoby biorącej udział w procesie rekrutacji